Templates by BIGtheme NET
Главная » Финансы » Cупер-розыгрыш EuroMillions продолжается – как выиграть €162 миллиона из Украины

Cупер-розыгрыш EuroMillions продолжается – как выиграть €162 миллиона из Украины

Граждане Украины официально участвуют в супер-тираже с джекпотом 162 миллиона евро!

Лотерея ЕвроМиллионы вновь аккумулировала, и следующий гарантированный джекпот в размере €162 миллионов будет разыгран в эту пятницу.

В эту пятницу, 27 ноября, супер-розыгрыш ЕвроМиллионов, уникальный тираж знаменитой панъевропейской лотереи, ждет участников из Украины.Крупнейший лотерейный тираж Европы разыграет грандиозный джекпот, 162 миллионов евро.

Нынешний джекпот – результат двух аккумуляций с начала серии супер-розыгрышей 22 ноября. В ходе прошлого тиража во вторник выпали номера 25, 33, 38, 42, 50, и номера «лаки стар» 8 и 12. В предыдущем тираже выпали номера 28, 29, 39, 48, 50 и номера «лаки стар» 5 и 7. К слову, по результатам прошлого тиража было свыше 2 миллионов победителей, но ни один из этих победителей не угадал всю выигрышную комбинацию целиком, и приз продолжил расти.

Супер-розыгрыш Евромиллионов –  одна из самых захватывающих лотерей Европы, которая проходит всего несколько раз в году и гарантирует массивные девятизначные джекпоты. Следующий такой тираж состоится в пятницу 27 ноября, с гарантированным джекпотом €162,000,000.

 

Как украинцы могут принять участие в тираже ЕвроМиллионов?

Приобрести официальные билеты Евромиллионов можно онлайн, после завершения регистрации на сайте TheLotter. Оформите заказ на соответствующей странице на сайте, и представитель сервиса купит от вашего имени официальный билет и загрузит его отсканированную копию в ваш счет. Оригинальный билет будет помещен в сейф. Мы передадим вам билет, если вы выиграете приз (чтобы вы могли предъявить его организаторам лотереи).

Выберите 7 номеров из 2 разных диапазонов: 5 основных от 1 до 50 и 2 номера «Lucky Star» от 1 до 10. Если и основные и дополнительные номера на вашем билете совпали с выпавшими в тираже, джекпот ваш!

Самый известный победитель на TheLotter на сегодняшний день — М.М. из Багдада, который выиграл джекпот в $6.4 миллиона в августе 2015 г., купив на сайте билет лотереи Орегон Мегабакс.

   

История победителя из Ирака получила массовое освещение в мировых СМИ, в том числе New York Times, Daily Mail, NBC, CNN и Associated Press. Все они, проведя собственное исследование, пришли к заключению, что процесс приобретения лотерейных билетов онлайн на сайте TheLotterдействительно отвечает всем требованиям Национальных лотерей.

Шанс выиграть €162 млн выпадает не каждый день. Обеспечьте свое участие в Супертираже Евромиллионов, купив билет онлайн на сайте theLotter!

 

 

Cупер-розіграш EuroMillions триває — як виграти € 162 млн з України

 

Громадяни України офіційно беруть участь в супер-тиражі з джекпотом 162 мільйони євро!

Лотерея Євромільйони знову акумулювала, і наступний гарантованийджекпот в размірі €162 мільйона буде розіграний в цю п’ятницю.

Цієї п’ятниці, 27 листопада, супер-розіграш Євромільйонів, унікальний тираж знаменитої пан’європейської лотереї, чекає учасників з України. Найбільший лотерейний тираж Європи розіграє грандіозний джекпот, 162 мільйонів євро.

Нинішній джекпот — результат двох акумуляції з початку серії супер-розіграшів 22 листопада. В ході минулого тиражу у вівторок випали номери 25, 33, 38, 42, 50, і номери «лакі стар» 8 і 12. У попередньому тиражі випали номери 28, 29, 39, 48, 50 і номери «лакі стар» 5 і 7. До речі, за результатами минулого тиражу було понад 2 мільйона переможців, але жоден з цих переможців не вгадав всю виграшну комбінацію цілком, і приз продовжив зростати.

Супер-розіграш Євромільйони — одна з найбільш захоплюючих лотерей Європи, яка проходить всього кілька разів на рік і гарантує масивні дев’ятизначні джекпоти. Наступний такий тираж відбудеться в п’ятницю 27 листопада, з гарантованим джекпотом €162,000,000.

 

Як українці можуть взяти участь в тиражі Євромільйонів?

Придбати офіційні білети Євромільйонів можна онлайн, після завершення реєстрації на сайті TheLotter. Оформіть замовлення на відповідній сторінці на сайті, і представник сервісу купить від вашого імені офіційний білет і завантажить його відскановану копію в ваш рахунок. Оригінальний білет буде поміщений в сейф. Ми передамо вам білет, якщо ви виграєте приз (щоб ви могли пред’явити його організаторам лотереї).

Виберіть 7 номерів з 2 різних діапазонів: 5 основних від 1 до 50 і 2 номери «Lucky Star» від 1 до 10. Якщо і основні і додаткові номери на вашому білеті співпали з тими, що випали в тиражі, джекпот ваш!

Найвідоміший переможець на TheLotter.com на сьогоднішній день — М.М. з Багдада, який виграв джекпот в $ 6.4 мільйона в серпні 2015 року, купивши на сайті білет лотереї Орегон Мегабакс.

Історія переможця з Іраку набула масового висвітлення в світових ЗМІ, в тому числі New York Times, Daily Mail, NBC, CNN і  AssociatedPress. Всі вони, провівши власне дослідження, прийшли до висновку, що процес придбання лотерейних білетів онлайн на сайті TheLotter дійсно відповідає всім вимогам Національних лотерей.

Шанс виграти € 162 млн випадає не щодня. Забезпечте свою участь в Супертиражі Євромільйонів, купивши білет онлайн на сайті theLotter!

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине
Источник